Director's Dealings

31.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


31.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


28.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


26.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


26.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


26.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


24.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


24.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


24.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


24.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


20.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


20.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


20.10.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


30.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


13.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


08.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


08.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


02.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


02.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


02.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


02.06.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


30.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


30.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


30.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


30.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


30.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


23.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


23.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


23.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


23.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


17.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


17.05.2016

DGAP-DD: Clere AG deutsch


28.04.2016

Clere AG / Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG


08.04.2016

Clere AG / Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG


09.09.2014

DGAP-DD: Balda AG deutsch


04.09.2014

DGAP-DD: Balda AG deutsch


04.09.2014

DGAP-DD: Balda AG deutsch


04.09.2014

DGAP-DD: Balda AG deutsch


27.01.2014

DGAP-DD: Balda AG deutsch


27.01.2014

DGAP-DD: Balda AG deutsch


25.06.2013

DGAP-DD: Balda AG deutsch


20.06.2013

DGAP-DD: Balda AG deutsch


14.03.2008

DGAP-DD: Balda AG deutsch


14.03.2008

DGAP-DD: Balda AG deutsch


03.12.2007

DGAP-DD: Balda AG deutsch


31.08.2007

DGAP-DD: Balda AG deutsch


03.05.2007

DGAP-DD: Balda AG deutsch


IR-Kontakt

Fon: + 49 30 213 00 43 0
E-Mail: info@clere.de

CLERE AG | Schlüterstr. 45 | 10707 Berlin | Fon: + 49 30 213 00 43 0 | Fax: + 49 30 213 00 43 99 | info@​clere.de